Pr▒dy Selektywne

GRA»YNA ZAREMBA-ZIELIĐSKA  (416) 244 7380

                                                                     
STRONA G´┐┐´┐┐NA O Nas Pr´┐┐dy Selektywne US´┐┐UGI   KontaktAktualno´┐┐´┐┐ onmouseover= .....
 

  WITAMY

 Szlachetne zdrowie, nikt siŕ nie dowie jako smakujesz, a┐ siŕ zepsujesz. Tak brzmi▒  s│owa    jednej z fraszek Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”. I w rzeczywistoÂci jest to zdecydowanie prawdziwa teza, nie ma nic cenniejszego na Âwiecie ni┐ nasze osobiste zdrowie, albowiem kiedy go zabraknie lub jego stan drastycznie siŕ pogorszy, mamy ograniczone pole manewru jako ludzie. Tak wiŕc najlepiej zawczasu zadbaŠ za nie tak dobrze jak tylko umiemy.

===================================================================  

 

 Pr▒dy selektywne- doktora Jana Kwa´┐┐niewskiego dzia│aja wybiˇrczo, selektywnie na okreslone czŕÂci uk│adu nerwowego.  Dzia´┐┐aj´┐┐ ONE na uk´┐┐ad  wegetatywny(sympatyczny-naczyniozw´┐┐jacy lub parasympatyczny- rozszerzaj´┐┐ naczynia t´┐┐icze i ch´┐┐onne) i to w spos´┐┐ieinwazyjny.  Nie powoduj▒ ┐adnych powik│a˝

Stosuje si´┐┐e w nastepuj´┐┐cych problemach:

--nietrzymanie moczu u kobiet

--neurastenia (uczucie zm´┐┐enia,b´┐┐g´┐┐owy nasilaj´┐┐ce sie noc´┐┐ i rano, bicia i k´┐┐ucia serca, wysychanie sluz´┐┐, zawroty g´┐┐owy,       

                          potliwo´┐┐´┐┐zi´┐┐i´┐┐ie i dr´┐┐ienie ko´┐┐n, dr´┐┐enie r´┐┐k, dr´┐┐enie wewn´┐┐zne, natr´┐┐e my´┐┐li, p´┐┐aczliwo´┐┐´┐┐uczucie braku

                          powietrza, bezsenno´┐┐´┐┐sta´┐┐e l´┐┐, m´┐┐´┐┐ce sny)

 --przerost prostaty (problemy z opr´┐┐eniem p´┐┐erza,czeste nocne oddawanie moczu)

--astma oskrzelowa 

--nadci´┐┐nienie                                                                

--stany po z´┐┐amaniach ko´┐┐n

--jaskra                                                                                     

--pora´┐┐enia po´┐┐owicze

--migrena

--niedow´┐┐ady po wylewach

--nadmierna senno´┐┐´┐┐bsp;                                                                   

 -stany pourazowe

--parkinsonizm (polekowy, mia´┐┐d´┐┐ycowy, pourazowy)                         

--obrz´┐┐ pooperacyjne

--tendencje samob´┐┐e                                                                

--mia´┐┐d´┐┐yca ko´┐┐n dolnych   -  (zobacz tak´┐┐e wypowied´┐┐ dr. Kwa´┐┐niewskiego w dziale   "O Nas"  )

--depresje                                                                                    

 --zwyrodnienie staw´┐┐font>

--stany po wstrz´┐┐´┐┐nieniu m´┐┐                                                      

--zwyrodnienie kregos´┐┐upa

--impotencja u me´┐┐czyzn                                                                

--kurcze mi´┐┐i

--migrena

--ozi´┐┐o´┐┐´┐┐´┐┐ciowa u kobiet                                                            

--nadkwasota

--os´┐┐abienie s´┐┐uchu                                                                        

--postepujacy zanik mi´┐┐i

--gwizdy i szumy w uszach                                                              

--stopa okopowa

--Zesp´┐┐aynauda                                                                         

--stwardnienie rozsiane

--zesp´┐┐ Sudecka                                                                           

--stwardnienie boczne zanikowe

--choroba Bechterewa                                                                    

--choroba Le´┐┐niewskiego-Crohna

--choroba Buergera                                                                        

--oty´┐┐o´┐┐´┐┐bsp;                                                                 

-- zaparcia spastyczne

--stany spastyczne oskrzeli                                                              

--zimne nogi i r´┐┐

--Go´┐┐ciec przewlek´┐┐y post´┐┐j´┐┐cy 

 

    

                                                                     

 

 

 

 

        PONI´┐┐EJ STRONY INTERNETOWE KT´┐┐E POLECAM