JASKRA

STRONA GŁÓWNA


Jaskra (łac. glaucoma) – choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Do uszkodzenia nerwu wzrokowego najczęściej dochodzi w wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

 

  

 
Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn trwałej ślepoty w krajach cywilizacyjnie rozwiniętych, na którą według statystyk WHO cierpi około 7 milionów osób na świecie.

***********************************************************************************


                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 Wszystkie powyższe cytaty albo/i opinie zaczerpnięte zostały z wyrywkowo znalezionych artykułów na internecie.  Wszystkie wypowiedzi i opinie tam zawarte użyte zostały tutaj tylko w celu użycia innych i niezależnych opini w celu jaśniejszego przedstawienia powyższego tematu.